Kontakt

DVD Bistra
OIB: 36142791354
Adresa: Bistranska 2 , 10298 Bistra
IBAN: HR5723600001101396514

Tel: +385 1 3391 065
Fax: +385 75 522 910
Email: dvd-bistra@dvd-bistra.hr

Predsjednik:Mario Špoljar, tel. 091/4977 216,
predsjednik@dvd-bistra.hr
Zapovjednik: Željko Derviš, tel 091/3390 093,
zapovjednik@dvd-bistra.hr
Tajnik: Tonči Jelavić, tel 091/3390 432,
tajnik@dvd-bistra.hr
Blagajnica: Lucija Benčić, tel 091/5612 681,
blagajnik@dvd-bistra.hr,
racuni@dvd-bistra.hr

Matični broj: 3257649
Registarski broj: 01000051

Web uređuju:
Tonči Jelavić, tonci.jelavic@dvd-bistra.hr
Mario Špoljar, mario.spoljar@dvd-bistra.hr