Kontakt

Matični broj: 3257649
OIB: 36142791354
IBAN: HR5723600001101396514
Registarski broj: 01000051

DVD Bistra
Bistranska 2 , 10298 Donja Bistra

Tel: +385 1 3391 065
Fax: +385 1 3315 741
Email: dvd-bistra@dvd-bistra.hr

Predsjednik: Mario Špoljar, tel. 091/4977 216,
predsjednik@dvd-bistra.hr
Zapovjednik: Željko Derviš, tel 091/3390 093,
zapovjednik@dvd-bistra.hr
Tajnik: Tonči Jelavić, tel 091/3390 092,
tajnik@dvd-bistra.hr
Blagajnica: Lucija Benčić, tel 091/3390 097, lucija.bencic@gmail.com

Web uređuju:
Tonči Jelavić, tonci.hr@gmail.com
Mario Špoljar, mario.spoljar@gmail.com