Skupština DVD Bistra 2021

U subotu 06.03.2021 u 19:00 sati će se održati izborno/izvještajna skupština Društva.  Skupštinari na Skupštini mogu sudjelovati putem video poziva ili fizičkim dolaskom na vatrogani dom uz pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera. Pozivnice za prisustvovanje putem video poziva su poslane putem emailova.

Dnevni red Izborno/Izvještajne Skupštine:

  1. Usvajanje poslovnika (Poslovnik-o-radu-Skupstine)
  2. Otvaranje i izbor radnih tijela
  3. Izvješće verifikacijske komisije
  4. Usvajanje izvješća (izvještaj o radu, blagajnički izvještaj, završni račun, statusne promjene)
  5. Razrješenje postojećih Tijela Društva
  6. Izvješće Kandidacijskog povjerenstva o prijedlozima za nova Tijela Društva
  7. Glasanje za Tijela Društva za period 2021-2026
  8. Odluka o iznosu članarine
  9. Odluka o dodjeljivanju povelje počasnog predsjednika Štefanu Vodopiji
  10. Slobodna riječ

Skupštini su se obavezni odazvati svi operativni, izvršni, pričuvni, počasni i članovi veterani.

Upravni odbor DVD Bistra