Djelatnost

Društvo ostvaruje ciljeve provodeći slijedeće djelatnosti:

 • prati i analizira stanje u dobrovoljnom vatrogastvu, te poduzima akcije i mjere na unapređivanju dobrovoljnog vatrogastva i zaštite od požara,
 • zajedno sa svojim članovima provodi aktivnosti i djelatnosti dobrovoljnog vatrogastva,
 • analizira i prati provođenje propisanih mjera zaštite od požara, te inicira njihove dopune ili izmjene,
 • potiče aktivnosti svojih clanova na provodenju preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadataka zaštite od požara, te radi unapredivanja vatrogastva u cjelini,
 • promiče, zastupa, uskladuje i štiti zajednicke interese svojih clanova,
 • radi na uključivanju što veceg broja gradana, a posebno mladeži, u rad Društva,
 • organizira kulturno prosvjetnu, športsku, zabavnu i drugu aktivnost kojom se promiče i podupire vatrogastvo,
 • razvija i provodi aktivnosti na zaštiti okoline,
 • organizira savjetovanja, seminare, vatrogasna natjecanja i druge stručne i informativno-propagandne akcije od znacaja za vatrogastvo i zaštitu od požara,
 • surađuje sa tijelima lokalne uprave i samouprave, poduzecima, sredstvima javnog priopcavanja, udrugama i drugim organizacijama na unapredivanju vatrogastva i zaštite od požara,
 • obavlja povjerene poslove javnih ovlasti utvrđenih zakonima i propisima,
 • vrši poslove kontrole nad provođenjem propisanih mjera zaštite od požara u skladu sa zakonom,
 • priređuje i provodi druge poslove od interesa za svoje članove, te za razvoj i promidžbu vatrogastva i zaštitu od požara u Republici Hrvatskoj.