🚒 Prijava intervencije na broj 112

Sve zahtjevi za vatrogasne intervencije kao i prijave spaljivanja biljnog otpada prijavljuju se na broj 112

Prilikom prijave, smirenim glasom (bez panike) opišite događaj i kratko odgovorite na postavljena pitanja operativnog djelatnika

Kod prijave obavezno navesti:

  • ukratko opisati vrstu događaja (požar, eksplozija, prometna nesreća i sl.)
  • da li ima ugroženih osoba, opasnih sredstava
  • mjesto, ulicu i kućni broj (npr. Donja Bistra, Bistranska 2)
  • vaše ime i prezime i broj telefona

Nakon prijave dočekajte vatrogasce na ulici i uputite ih prema mjestu događaja.

Na taj način se osigurava bilježenje prijava (tko zove, kada) , pravovremeno uzbunjivanje (alarmiranje postrojbe koja će pristupiti intervenciji), kronologija i praćenje intervencije do njenog završetka.

Prijavom na broj 112 uzbunjuje se vatrogasna postrojba nadležna za intervencije na prijavljenoj adresi.

 

Dan otvorenih vrata

DVD Bistra organizira 1. dan otvorenih vrata u 2023. godini koji će se održati 18.06. od 17-20 sati na prostoru parkirališta u D. Bistri.

Pozivamo djecu i  roditelje da nam se pridruže i pogledaju našu opremu, vide čime se bavimo te da se uključe u igre koje će biti pripremljenje za djecu.

Vidimo se!